диабет тип 2

Край и на инжекциите, умно хапче ще предоставя инсулина направо в стомаха

Дата: 7 февруари 2019 година Източник: Масачузетски технологичен институт Резюме: Изследователски екип разработи лекарствена капсула, която може да се използва,...