токсини

Прочистете белите си дробове, върнете ги към живота за някакви си три дни! Задължително за пушачите!

Ако сте препушили по време на празниците, следните съвети за провеждане на три дневна детоксикация