Детската душа: етап 2 от прераждането

Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

detski-dushi

Хората, преминаващи през втория етап на прераждане са известни като „детски” души. Уроците през този етап са свързан с приспособяването към правилата и обичаите в живота на почтено, цивилизовано общество.

Ред! Ред!

Уроци през втория етап на прераждането на душите

През втория етап от развитието на душите, акцентът на човешкия живот вече не е върху физическото оцеляване ден за ден, а в участието в социална структура, която осигурява  ред, сигурност и чувство за принадлежност.

Основните уроци се въртят около съгласуването на непосредствената лична воля с по-голямата колективна воля — често посредством правенето на жертви, за да се създаде по-стабилен и организиран начин на живот от онзи в по-примитивния, бебешки етап.

Този етап набляга на самоконтрол, сдържане и отстъпчивост, на озъптяване на личните, краткосрочни импулси на човека в полза на дългосрочната стабилност и безопасност. Има усещането за играене на значима роля, за правене на нещо стойностно, и за принадлежност към нещо, което е по-голямо от Аза. Животът в обществото е система на даване и вземане, а тук ударението е върху това да се научиш да даваш, и оттам да подкрепяш всеобщото добро (благо).

От гледна точка на Фройд, става дума за това да имаш супер егото да обуздаваш инстинктивните импулси. Егото все още не е обект на внимание.

Възприятия

За нас е съвсем естествено да търсим ред в очевидния хаос на живота. И на това ниво на съзнание ние налагаме ред. Ред, който е прост и абсолютен.

Детската душа възприема фиксираните, постоянни структури като например строгите правила, действащите закони и ред, и строго определените роли, включително ролите според пола. Всички възприемани неща трябва да съответстват на тази стога рамка. Ако фактите противоречат на схващанията на човек, фактите трябва да са грешни, понеже системата на схващанията винаги е „правилна”. Ако Библията казва, че светът е създаден за седем дни, това е Истината и всяко доказателство за обратното трябва да е работа на Сатаната.

Всички действия, също така, трябва да съответстват на ясно дефинирани правила. В резултат на това, детските души са склонни да мислят за поведението от гледна точка на прости дуализми: добро срещу зло, правилно срещу погрещно, нас срещу тях.  Например, ако да си чист е по-добро от това да си мръсен, тогава чистотата е абсолютно приемлива, докато мърсотията е абсолютно противна. Няма никакви променливи, нито сиви петна.

Ние срещу тях

В предхождащия етап (като бебешка душа), заобкалящата среда се възприемаше от гледна точка на същества, които или помагат или пречат на оцеляването ни. При детската душа, обаче, светът е разделен на нецивилизована материална среда, изправена срещу цивилизовано общество. И обществото се състои от добри или лоши „актьори” — човешки същества, които нарочно действат или по добър начин или по лош начин.

И така светът като цяло тук се състои от два вида хора: „ние” срещу „тях”, ние, които вършим нещата добре срещу онези, които не го правят. Ние, почтените, спазващи закона хора, срещу „останалите”.

От психологическа гледна точка, усещането на детската душа за Аза е културно обосновано — „аз съм един от нас” — където „нас” означава другите, които мислят и действат като мен.

Чувството за самоличност също е предопределено от ролята на индивида в обществото (например, „Аз съм съпругата на фермера”).

По същия начин, схващанията са предопределени от културата, а действията са предопределени от законите и правилата на обществото. Детските души все още не се фокусират да поставят свои собствени перспективи, мотиви или дневен ред. (Всичко това идва в етап 3 – етапа на младата душа).

Начини на живот

Докато бебешката душа (етап едно на прераждането) процъфтява в някаква среда от типа „райска градина”, детската душа обича да е много цивилизована, приспособявайки се в идеално подредено, спазващо правилата общество. Като всичко от Американския юг до талибаните.

Животът на хората, преминаващи през този етап като цяло се фокусира върху закон и ред, морал, организирана религия, етнически традиции и съществуване в затворена общност.

Детството обичайно ще включва системно обучение в добре дефинирани правила, схващания и цености. Обучението ще се отличава с догматизъм, дисциплина и чувство за благоприличие.

От всичко това следва, че душата се учи като изживява и двете страни на всеки въпрос, така че е вероятно в този етап да има прераждания на престъпници и разбойници, както и на спазващи закона граждани, особено в ранните нива.

Поведението на детската душа е силно оцветено от чувството за това кое е правилно или приемливо. Има само един правилен начин да се прави каквото и да било, така че нека го правим правилно или изобщо да не го правим.

Като индивиди те са най-вече заинтересовани да правят онова, което се счита за правилно пък да става каквото ще. Тяхното чувство за правота в голяма степен се диктува от произхода и възпитанието им, и може да е изключително консервативно, неотстъпчиво и ксенофобско. Детската душа може, например, да работи като професионален мъчител и да го прави при това с чувството за праведност.

Поради твърдите им схващания и цености, детските души рискуват да чувстват непоносим срам цял живот, ако някога направят нещо, което считат за грешно, като богохулство или опозоряване на името на семейството.

За някои от тях тази абсолютна твърдост и скованост създава значително вътрешно напрежение и конфликт (потенциално водещи до психично заболяване). Детските души може да са податливи на гняв и прекомерно наказване на престъпващите закона, просто като начин за освобождаване от натиск на собствените им конфликти.

Общо взето, детските души предпочитат да не се отделят от етническия си род в малки спокойни градчета. Те могат да се справят в съвремения свят, макар че в голямата си част той не им харесва. Те не се чувстват комфортно в големия град с цялата му обърканост, двойнствени правила и греховни изкушения.

В идеалния случай, на детските души вероятно би им харесало да живеят заедно в приятен град, в който животът е напълно безопасен и подреден и където няма неприятни натрапници или хора със свободна психика, които нарушават правилата.

Донякъде детските души представляват върха на цивилизцията. Наистина, правилата и законите, на които се крепи съвременното общество идват от импулса на детската душа да организира живота в общността. Но с вманиячаването им по правилата, хигиената и  добросъвестното, морално поведение, те могат да се сторят на старите души откровено старомодни, „смотани” и „болезено подредени”.

Като знак за цивилизованата им природа детските души обичат да поддържат дома и себе особено чисти и без микроби до степен, която другите могат да считат за мания или параноя.

Те също така са склонни да се обличат като останалите членове на общността си, както диктува традицията, а не да проявяват индивидуалност. Всичко е с цел да са като другите, а не да се разграничават от тях.

Понеже собствените им етнически схващания и традиции се приемат без въпроси за единствения истински и правилен начин, детските души са склонни да не вярват на други култури.

Как детските души се сработват с душите от другите етапи? Не много добре.

Бебешките души представляват „нецивилизования” аспект на човешката природа, от който детските души се опитват да избягат.

Младите души са трудни, заради упорството им за напредък и промяна, което е предизвикателство за стремежа на детската душа към стабилност, неизменност и постоянство. Освен това, младите души често са фиксирани в удовлетворяване на егото и в личностното си развитие, което детските души считат за безвкусно и възмутително.

За детските души зрелите и старите души с техните сложни и либерални възгледи са направо неразбираеми — изчадия на дявола.

Религия

Поради нуждата си от чувство на космичен ред, детските души често са силно религиозни. Те обикновено се боят от Бог в най-буквалния смисъл, както като абсолютисти така и като фундаменталисти. Те са склонни да олицетворяват Бог като върховния авторитет, който милостиво раздава наказания за грешниците.

Детските души са склонни да гледат на религиозните си лидери като на непогрешими, а на техните писания като на дословните думи на Бог. Религията, с която са родени се приема без въпрос за единствената истинска религия (въпреки че във всеки живот, в който се раждат, те може да имат напълно различна религия).

Поради императивното си чувство за ред, детските души обичат да правят всичко правилно и по правилата — буквално по смисъла на Библията, Корана и така нататък. Но точно като прохождащите деца, те са податливи също така на пристъпи на гневно раздразнение когато строго дефинираните им очаквания не се реализират, като например, когато идеята им за морал бъде опорочена или когато религиозните им схващания са атакувани.

Някои известни детски души

Детските души са склонни да отбягват изкушенията на славата и богатството, които младите души толкова обичат, така че няма много детски души, които можем да определим като „известни личности”. Един пример, обаче, е американския певец Пат Буун (роден през 1934 г.), занаятчия в етапа на детските души.

Има обаче редица добре известни исторически фигури. Най-всеизвестен е Адолф Хитлер, жрец от етапа на детските души, който показа гнева си на прохождащо дете в Европа, заявявайки, че е задължение на Германия да освободи земята от „мръсните” евреи и от другите „нечисти” човешки същества.

Някои други детски души на високи постове включват американския президент Ричърд Никсън и Аятола Хомейни от Иран.

Сара Палин е детска душа цар, която сякаш чувства призвание във висока длъжност.

Не е изненадващо, че конвенционалната религия е изпълнена с детски души, и много от тях се прочуха като изключителни проповедници. Ученията им са параноични и с привкус на огън и жупел и често представят живота като апокалиптично бойно поле между доброто и злото, светлината и мрака, Бог и Сатана.

Добър пример е фундаменталистът и протестантски мисионер Били Джеймс Харгис (1925-2004), предтеча на десните политически фракции Християнско право в САЩ. През петдесетте и шестдесетте години на миналия век, проповедите му за Християнски кръстоносен поход се предават по повече от 500 радио станции и по 250 телевизионни канала. Харгис обрисува национални и световни събития като част от космичната билка между Христос, представляван от Америка, и Сатаната, представляван от комунизма. Типично за много детски души, той вижда чистотата на своята религия под непрестанна заплаха от различни форми на злото. Неговото мото е „Искам само да проповядвам Христос и да спася Америка”.

Кен Хам е пример на детска душа, който привлече много внимание с това, че въвлече научната общност в нещо, което е всъщност упражнение в предизвикателно придържане към постулатите. Неговата „мисия” е да защитава библейското описание на Сътворението от яростната атака на оборващите го научни доказателства. Той твърди, например, че в Ноевия ковчег е имало динозаври.

Източник:

http://personalityspirituality.net/articles/the-michael-teachings/reincarnation-the-35-steps/stage-2-the-baby-soul/
Снимка: personalityspirituality.net

Прочетете още по темата: 

Младата душа, етап 3 от прераждането

Зрялата душа, етап 4 от прераждането

Старите души и завършване цикъла на прераждането

Ако статията ви харесва, молим ви да я споделите. Някъде някой може да се нуждае именно от тази информация. 

Авторски права и ограничения свързани с тях

zdravivsekiden.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на zdravivsekiden.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

zdravivsekiden.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между zdravivsekiden.com и лицето, публикуващо информацията.

Здрави всеки ден


Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *