Десет неща, които всеки трябва да знае за прераждането

Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

reincarnation-10-things

По целия свят много хора—може би болшинството—приемат схващането за прераждането като част от своята религия.

Обаче, не много хора в западния свят вярват в него. Всъщност, много хора се отнасят пренебрежително към самата идея и я приемат за безсмислица.

Това в голяма степен е защото в западния свят ние сме влюбени в ползите от научните знания и все по-скептични относно старите религии—и с право, по мое мнение. Познанията, предоставяни от науката могат систематично да се проверят, за да се гарантира, че те са правилни и достоверни. Ето защо те е толкова ценни.

Но това не е непременно единственият източник на познания, които са правилни и достоверни.

Освен това, науката вижда ограничените неща съпоставени с материалните и обективните неща. Самата реалност не е непременно така ограничена. Ако ограничим познанията си за това какво може да е реалността до само онова, което науката разкрива, ние ще се оставим да сме наполовина слепи.

10 признаци и симптоми, че третото ви око се отваря

Благодарение на комбинация от канализирани учения, прозрения от изживявания на границата на смъртта, описания на хипнотична регресия, трансперсонални преживявания, причинени чрез медитация, използване на дишането или на психоактивни субстанции, съобщения след смъртта, и дори научни изследвания на спонтанни описания на деца на техните минали животи, днес е възможно да сглобим много ясна картина на прераждането.

Независимо от използвания начин, посланието е едно и също. Дали човек приема такава информация като фактически знания или небивалици зависи от отвореността му към нематериални източници на информация.

Интересното е, че в светлината на това натрупало се познание днес виждаме, че дори в онези източни култури, които вярват в прераждането, схващането на много хора за него е объркано от всякакви видове религиозни доктрини, които са напълно погрешни.

Съществува ли смъртта? Нова теория казва ‘Не’

И така, ето десет неща за прераждането, които смятам, че са верни и достоверни и от които смятам, че всеки, независимо дали живее на изток или на запад, ще извлече полза, ако ги знае:

10 неща, които всеки трябва да знае за прераждането

1. Душата съществува.

 • Всички човешки същества са комбинация от физическо смъртно тяло и нематериална безсмъртна душа.
 • Душата не е просто мит или илюзия или реликва от ненаучно суеверие.
 • Душата ви е абсолютната същина на вас самите — единственият истински отговор на въпроса, „Кой/я съм аз”? Тя е онзи, който вие винаги сте, независимо от това как се чувствате или в какво вярвате или как възприемате себе си.
 • От гледна точка на тялото, душата е съзнателната живителна жизнена сила вътре в него. От гледна точка на душата, тялото е средство за населяване на материалния свят и за изживяване на физическото съществуване.
 • Душата е чисто съзнание, чиста енергия, чисто живо същество. Тя е нашата съкровена същност. Тя съществува на вечно, нематериално ниво на реалността. Тя е парче от Дух или Бог или Начало, искра божествена светлина и любов, фрагмент от абсолютното съвършенство.

Активиране на светлинно тяло/Меркаба, 7 признака, че изживявате именно това

2. Душата се развива.

 • Всички души имат мисията да се усъвършенстват (растат, развиват) посредством собствените си изживявания и усилия.
 • Усъвършенстването на душата е ставането на все по-осъзнат относно себе си и по-способен да се самоуправлява като уникално изразяване на Духа.
 • Като се усъвършенства, душата се променя в нивото на своето битие и съзнание, от невинността на новороденото до по-висшите и по-висши нива на любов, сила и мъдрост. Всъщност, създаденото се свързва отново със Създателя  — след епохите на еволюция.

Квантовата теория доказва, че съзнанието се прехвърля в друга вселена след смъртта

3. Душата се усъвършенства най-ефективно във физическа форма.

 • Еволюцията на душата се проявява чрез индивидуални опит и избор — правенето на избори, големи и малки, и изпитването на последиците от всеки избор.
 • Душата се усъвършенства най-ефективно като се изправя пред и прави избори като отделен индивид, отделна физическа форма.
 • За да прави това душата се въплъщава — това означава, че душата се слива с човешко тяло за цял живот от раждането до смъртта.
 • Правейки това, душата трябва да изживее това да е ограничена физически и физически разделена от другите и от всичко съществуващо. Това всъщност е илюзия, трик на сетивата, понеже самата душа никога не е истински ограничена или самостоятелна. Но илюзията създава достатъчно желание, страх и други  затруднения, за да накара душата да изживява конфликти и дилеми и да прави избори. Тя също така поставя собствените усещания, чувства и решения на душата под микроскоп.
 • Изживяванията и изборите през целия живот служат като уроци за душата след приключването на живота. След смъртта (излизането на душата от физическото царство), душата и нейните водачи преглеждат какво се е случило по време на живота и какви уроци могат да бъдат научени от него.
 • Душата не само преглежда собствените си изживявания и избори, но и открива последиците от собствените си избори за другите през този живот. Например, решението да откраднеш пари в даден момент може да е причинило значителни трудности и тревоги на жертвата.
 • Душата се учи, че всички избори имат експериментални последствия не само за самата нея, но за всички замесени.

Живот след живота? Посещение в пет-измерната реалност

4. Душата изпитва пълния обхват от значими човешки изживявания и избори като се преражда.

 • Един човешки живот не е достатъчен, за да изживеем цялата гама жизнени обстоятелства и да направим всички избори. Например, душата се нуждае да изживее живот както като мъж, така и като жена; както като жертва, така и като виновник; както като ученик, така и като учител… Ето защо душата се преражда много пъти, за да изживее живота в пълния му спектър.
 • Да си човек отново и отново в различно тяло (и при различни житейски обстоятелства), всеки път позволява на душата да изживее пълния обхват от възможни гледни точки и взаимоотношения и всички уроци, които те предполагат.
 • Посредством множество различни човешки изживявания, душата постепенно става все по-осъзната по отношение на себе си, постепенно открива повече от истинските си способности и постепенно се научава как да преодолява илюзорните ограничения от това, че е материална.
 • Общо взето, душата се научава най-добре чрез процеса на „сравнение и контраст”, а не посредством сляпо повторение. Следователно, всеки живот може да е напълно различен по някакъв начин от последния. От гледна точка на душата, има малка стойност в повтарянето на един и същ тип живот отново и отново, освен, ако има конкретен урок в рамките на този начин на живот, който предстои да бъде научен — в който случай се получава повтаряне на всичко неприятно и досадно.
 • Всеки човешки живот е възможност да се научат конкретни уроци. Един живот, например, може да се фокусира върху научаването на по-голяма отговорност към себе си, докато следващият може да се фокусира на това да сме по-добри към другите. Ако в един живот душата преминава през изживяванията на мъж с много власт над жените, след това ще е ценно те да се контрастират с изживяването да си слаба и беззащитна жена.
 • Душата няма никакво предпочитание от коя страна на уравнението да е, след като и двете страни помагат за изтъкването на различни аспекти на душата.

Детската душа: етап 2 от прераждането

5. Душата няма националност, кредо, раса или пол.

 • Няма такова нещо като еврейска душа или китайска душа или каквато и да било друга. Ние сме просто души и като души, ние сме свободни да изучаваме посредством опита си цялото разнообразие от човешки култури на планетата.
 • Ние избираме мястото си на раждане, расата и националността, които да подхождат на нашите цели за всеки отделен живот. Понякога расата и кредото са обмислен избор; в други случаи, те са просто инцидентни по отношение предназначението на живота.
 • Понеже душата се учи посредством процес на „сравнение и контраст”, човек, който току-що е изживял живот като, например, израелски войник, той може да реши да е палестинец в следващия си живот.
 • Няма такова нещо като мъжка душа или женска душа. Полът е биологичен феномен, а не духовен. Човешките същества са от два пола, така че ние трябва да изберем от кой пол да бъдем преди започването на всеки наш живот.
 • Понеже ние искаме да изживяваме, сравняваме и съпоставяме всички възможни гледни точки, ние ще изберем да изживеем животи, както като мъже, така и като жени. Можем да бъдем мъж или жена колкото често си пожелаем. Можем да сме мъж в един живот и жена в следващия. Или можем да сме мъж десет живота и жена през следващите петдесет. Всичко е въпрос на избор. Дори и да имаме силни предпочитания към единия пол, ние въпреки това ще сме склонни да се прераждаме в другия пол от време на време, просто за поддържане на балансирана гледна точка.

Знаци че починал близък все още е наблизо

6. Душата се придържа към един и същи вид всеки път.

 • Обратно на някои учения, душите на човешките същества се прераждат единствено в човешки същества.
 • С това не искаме да кажем, че не сме изживявали живот в по-нисши форми преди това. Но в даден момент от по-ранната ни еволюция, ние сме избрали човешкия вид като свое предпочитано средство за развитието на всички само-осъзнати индивиди.
 • Мисията на душата е да се разширява съзнателно, затова изобщо не е полезно за душата, която е вече на човешко ниво да изживява живот на „под-човешко” ниво на съзнанието. Може да има редки изключения, когато някой експериментира с това да е делфин, например, но по правило, ние не се връщаме на земята като насекоми или крави или стръкчета трева или каквото там се сетите. Ние сме духовни същества на човешки жизнен път, учещи се да бъдем себе си посредством човешки преживявания, човешки взаимоотношения и човешки избори.

Зрялата душа, етап 4 от прераждането

7. Всеки живот и планиран предварително.

 • Преди да приеме раждането, душата (наред с нейните водачи в духовното) решава какви изживявания и избори би следвало да включва живота.
 • Подходящите условия и взаимоотношения биват избрани и уредени със съдействието и съгласието на другите души, които ще участват.
 • Например, да кажем, че душата иска да изживее състрадание към деца. Душата може да реши, че предстоящият живот би следвало да включва собствено изживяване през детството на изоставяне от майката. Това ще помогне да накара личността в зрелостта си да иска да помага на изоставените деца. Друга душа след това ще се съгласи, от любов, да е майката, която изоставя тази душа в детството.
 • Повечето важни събития в живота са предварително планирани: раждането, семейството, училището, взаимоотношенията, кариерата и така нататък. Това включва смъртта, катастрофите и болестите. Оставено е, обаче, много място за случването на непланирани неща. Нито един план не е непроменяем. Договорите не трябва да се спазват. Изборът са по-силен от „съдбата”.
 • Тялото също е избрано от душата преди раждането. Душите знаят кои ембриони са жизнеспособни и кои не са, както и кои ще бъдат унищожени преди раждането им. (Ето защо, абортът всъщност не е „убийство”.)
 • Някои животи са изрично са подготвени така, че душата да премине през конкретен учебен опит (като да е учител, например), докато други са всъщност предприети в полза на това други да изживеят преживявания за научаване на конкретни неща.
 • Например, ние можем да изберем да живеем живот като много обичано дете, което внезапно умира, докато е още мъничко чисто и просто, за да помогне на друга душа да премине през изживяването на трагична загуба.

Младата душа, етап 3 от прераждането

8. Има закон за кармата…

 • … но той не е такъв, какъвто много хора мислят, че е. Ако душа А убие душа Б в един живот, то в по-късен живот, душа Б ще убие душа А. Това е последицата от кармата.
 • Но кармата не (повтарям не) се изразява в космическа правда или в божествено наказание. От гледна точка на Духа, няма нужда от космическа правда, защото няма такова нещо като космическа неправда.
 • Кармата всъщност се отнася до „обвързването” (сплитането). Ако аз направя нещо в материалния живот, което нарушава свободната ви воля, ние сме обвързани (въвлечени в случващото се). И двамата чувстваме липсата на равновесие между нас. Все едно сме вързани един за друг с въже. Единственият начин за възстановяване на равновесието е да се разплете сплитането—като вие нарушите свободната ми воля по подобен начин. По този начин и двамата знаем от опит какво е и двамата да сме осквернител и осквернен.
 • Душите са склонни да извършват кармични действия в ранните етапи на преражданията си, когато те имат по-малко опит в човешкото съществуване.
 • Типични кармични действия са: убийство, изнасилване, осакатяване, хвърляне в затвора, изоставяне.
 • Във всички случаи един човек налага нещо на друг срещу волята му. Няма кармично обвързване при действия, които са случайни или не са по избор.

Старите души и завършване цикъла на прераждането

9. Прераждането има начало и край.

 • Противно на някои учения, ние не сме вързани за колело от безкрайна смърт и прераждане, за да бъдем спасени единствено като се откажем от света и търсейки духовно освобождаване.
 • Цялото пътуване на развитие чрез прераждане започва с нас на определено ниво и свършва след като стигнем друго ниво. Това (обикновено) отнема доста повече от 100 живота. От първия човешки живот до последния са необходими хиляди години, в зависимост от наличността на физически тела.
 • В духовно отношение, целият път ни е ясен и ние знаем точно какво правим. Всеки живот е умишлено приключение и е предприет от любов и от желанието да се развиваме.

10. Няма нищо спешно.

 • Обратно на онова, което много хора преподават по темата, няма никаква неотложност да бъдем просветени или да завършим цикъла си на прераждане.
 • Не е „по-добре” да се развием бързо в няколко живота, отколкото да се развиваме бавно в продължение на много животи.
 • Прераждането не е предизвикателство за достигане до края на еволюцията, колкото се може по-бързо.
 • Ние не сме „хванати” в цикъла на човешките смърт и прераждане.
 • Материалният свят не е адска дупка, от която да излезем.
 • Бог не иска да прибързваме.
 • От гледна точка на Духа, няма никакво минаване на време. Времето е просто сетивен феномен за нас докато сме във физическа форма. Душите буквално не се интересуват колко хиляди години отнема стигането от едно ниво на прераждане до друго. Минаването на времето от човешка гледна точка е неуместно за душата.

В заключение

Бих добавил също още една поправка на някои учения: душите обикновено не се прераждат незабавно след смъртта. Обикновено има период от няколко години от един живот до следващия, през което време душата се възстановява, обмисля уроците, които е научила от последния си живот и планира следващия.

Не би следвало да е изненада, че сме имали предишен живот или дори много предишни животи. Единствените хора, които не са живели предишен живот са онези, които са в самото начало на цикъла на прераждане. Единствените хора, които не се връщат след живота, който живеят са онези, които са в самия кран на цикъла на прераждане.

Прераждането е нормата за всички човешки същества. То е всеобщо. Това правим всички ние тук.

Източник:

http://personalityspirituality.net/2009/07/10/10-things-everyone-should-know-about-reincarnation/
Снимка: mon-atelier-du-bien-etre.com

Бъдете здрави

Очаквайте още полезни статии за това как да поддържаме здравето си, как да не остаряваме и как да се предпазваме от болестите.

Ако статията ви харесва, молим ви да я споделите. Някъде някой може да се нуждае именно от тази информация. 

Авторски права и ограничения свързани с тях

zdravivsekiden.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на zdravivsekiden.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

zdravivsekiden.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между zdravivsekiden.com и лицето, публикуващо информацията.

Здрави всеки ден


Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора
loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *