Затъпяващото въздействие на флуорида върху децата

Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Тази статия е от авторитетното английско списание Какво лекарите не ви казват. Макар че в България питейната вода изглежда не се флуорира – т.е. в нея не се добавя флуорид, то този вреден токсин се съдържа в много други продукти с ежедневна употреба, както и в някои храни. Прочетете още статията Флуоридът: далеч по-опасен, отколкото мислите

colgate

Най-голямото изследване, провеждано досега показва, че флуоридът във водата снижава коефициента на интелигентност при децата

Флуоридът, прибавян към водата е отрова за мозъка на децата и колкото повече те са изложени на него, толкова по-нисък е коефициентът им на интелигентност, е заключението на първия основен преглед на наличните факти.

Съвместното изследване, проведено от Факултета за обществено здраве на Харвард и Китайският медицински университет в Саниянг, Китай откри, че децата в райони с високо съдържание на флуорид имат значително по-нисък коефициент на интелигентност от онези, живеещи в райони с ниски нива на флуорид.

Китайско-харвардкият екип проучи и изрази в цифри комбинираните данни от 27 изследвания, включително от проучване на китайското население, което изследва последиците от излагането на флуорида във водата и от горенето на въглища за развитието на мозъка на децата.

В изследвания за излагането само на флуорида във водата харвардският преглед показва, че колкото по-голямо е излагането, толкова по-ниски са резултатите от тестовете за интелигентност.

Макар че средната разлика в коефициента на интелигентност между изложените и неизложените на флуорид деца е малка – едва 0.45 по-ниска според общите резултати за коефициент на интелигентност – този малък спад може да има огромни последици върху два вида деца: онези с висока интелигентност, и онези едва справящи се с учебните предизвикателства поради затруднения в ученето, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, и аутизъм.

Китайските деца са потенциално изложени на много по-високи нива от повечето деца във Великобритания и САЩ. През 2008 година китайското Министерство на здравеопазването съобщи, че ‘флуоридозата’ или свръх дозата флуорид, причиняваща петна по зъбите е широко разпространена в 28 провинции на страната или сред 92 милиона от населението й.

Но, както показва това най-скорошно изследване, дори и при доста по-ниски нива, в мозъка се забелязват леки промени. Учените от Харвард отбелязват, че други ‘невротоксини’, като оловото и живакът, могат да нанесат вреда когато достигнат нива в кръвта на децата от само 10 nmol/L. Обаче, сегашните позволени нива на флуорид във водата в САЩ и Обединеното кралство водят до нива в кръвта, които са 1000 пъти по-високи от допустимите.

В китайските изследвания дори и ниските нива на излагане на флуорида във водата (0,24 до 2,84 мг/л) – считаното за безопасно ниво на излагане в САЩ и Обединеното кралство – имат значителни отрицателни ефекти върху интелигентността на децата.

Флуоридът изглежда се цели в хипоталамуса, частта от мозъка, свързана с ученето и паметта. Изследване на Националния изследователски съвет на САЩ показва, че когато неврони от хипоталамуса на лабораторни плъхове бъдат поставени в епроветка и изложени на различни концентрации натриев флуорид, у животните се развиват симптоми на токсичност.

Флуоридът също така променя оформлението на мозъка; плъховете, които консумирали наполовина от приемливите нива флуорид във водата в продължение на една година показват действителни промени във формата на мозъка, както и повишени количества алуминий в мозъчната тъкан.

Тези последни резултати показват, че излагането на флуорид може да увреди ранното развитие на мозъка на нива далече по-ниски от онези, които причиняват увреждане при възрастните

Повечето от китайските изследвания бяха възможни поради един естествен геоложки феномен в много провинции на Китай, превръщащ флуорида в естествен замърсител на питейната вода в някои райони, но не и в други, независимо от близкото им разположение. Това предостави на изследователите възможност за изучаване на различните коефициенти на интелигентност на населението в различните райони, които са сходни във всичко, с изключение на водата, която пият.

Флуориране: скоро ще ви бъде предоставено

В Обединеното кралство максималното разрешено ниво на флуорид в питейната вода е по-ниско – 1.5 мг/л – отколкото в САЩ, според Инспектората за питейната вода. Въпреки това, в момента следните органи по водата одобриха задължителното флуориране:

–         United Utilities

–         Northumbrain Water

–         Anglian Water

–         Severn Trent Water

–         South Staffordshire Water.

Обаче, съобразно Закона за здравето и социалните грижи от 2012 година, Министерството на здравеопазването ще прехвърли цялата отговорност за схемите на флуориране на местните органи на 1 април 2013 г.

В момента Здравното министерство провежда консултации с обществеността и заинтересованите страни за това какъв процес трябва да използват местните власти за консултации за това дали водата да се флуорира или не. Процесът ще е отворен за дебати до 27 ноември 2012 г.

Помнете, че това консултиране не е за дебатиране върху доводите за и против флуорирането, а само за начина, по който местните власти  ще решат дали то да се приложи или не. Но вие можете да помогнете за създаването на по-демократичен процес, така че всички въпроси като например изследването на Харвард да бъдат взети предвид в решението.

Ако искате гласът ви да бъде чут по отношение на процеса, по който флуорирането ще бъде разрешено или забранено във вашия район, кажете каква е вашата гледна точка на правителството като попълните онлайн въпросника на http://consultations.dh.gov.uk /fluoridation/fluoridation/consult_view.

Освен това, за разлика от повечето индустриализирани страни, чиито нива на флуорид обикновено не са по-високи от 1 мг/л вода, нивата на флуорид в тези селски общини в Китай могат да са значително по-високи – до цели 11 мг/л.

Този вид изключително високо излагане на флуоруд позволява на проблемите съвсем ясно да се очертаят.

Заключенията на харвардското изследване съвпадат със скорошното нареждане на американското Министерство на здравеопазването и човешките ресурси да се снижат нивата на разрешения флуорид във водата почти наполовина след основния преглед през 2006 година на потенциалните последици върху интелигентността, проведен от страна на Националния изследователски съвет. Министерството разкри, че възнамерява на снижи нивата на флуорид в питейната вода до максимално допустимото ниво от 0,7 мг/л, което е по-ниско от сегашните препоръки за таван от 1.2 мг/л. Агенцията за защита на околната среда също разглежда сегашните позволени максимални нива на флуорид, които в момента са 4 мг/л.

Пазете се от скрит флуорид

Флуорид има не само във водата. На практика всяка голяма марка паста за зъби, продавана във Великобритания съдържа флуорид в размер на приблизително 1000 – 1500 части на милион. После, имаме води за устата, конци за почистване на зъбите, витамини, а в САЩ и флуорид на таблетки. В комбинация с естествените източници на флуорид (като чая, плодовете и зеленчуците) и с флуорида, добавян във водата, нивото на излагане на едно дете може бързо да достигне космически висини или нива девет пъти по-високи от безопасните горни лимити в Америка.

Как детето ви може да избегне прекомерното излагане на флуорид

–         Купувайте паста за зъби, която не съдържа флуорид. Но четете етикетите внимателно, тъй като много марки, продавани в магазините за здравословни храни все пак съдържат флуорид.

–         Купувайте конци за почистване на зъбите, които не съдържат флуорид, както и такива води за устата.

–         Ако наистина използвате паста за зъби с флуорид, наблюдавайте колко от нея използва детето ви и го научете да си слага количество колкото грахово зърно.

–         Уверете се, че детето ви изплюва цялото количество паста за зъби и го насърчавайте да не я гълта.

–         Помолете зъболекаря си да не използва флуорирани продукти когато това е възможно.

–         Инсталирайте система за филтриране на водата, като например система за обратна осмоза, която пречиства водата от флуорида.

–         Избягвайте консервирани храни, произведени в страни с високи нива на флуорид (като САЩ, например).

–         Избягвайте лекарства, които съдържат флуорид (включително Прозак и флуклоксацилин).

–         Свържете се с местния орган по водите и поискайте да ви предостави анализ на съдържанието на флуорид във водата, която използвате.

Това представлява основен обрат за министерствата, които упорито твърдяха, че флуоридът във водата при препоръчаните нива не само, че е безопасен, но е и много полезен за предотвратяване развалянето на зъбите.

Макар че това е най-подробното изследване за влиянието на флуорида върху КИ към днешна дата, вече е добре известно, че флуоридът може да преминава през плацентата по време на бременността и да бъде погълнат от фетуса. Тъй като развиващият се мозък е далеч по-податлив на увреждания, отколкото когато е напълно съзрял, опасението е, че излагането на флуорид в ранна възраст може да доведе до трайно увреждане.

Харвардското изследване е още по-изобличаващо, защото идва след доклада на Националния изследователски съвет, който предупреждава, че дори полезните ефекти от флуорида за предпазване на зъбите от разваляне са некомпетентно документирани. Това последно изследване кара организациите като СЗО и другите национални органи, които отдавна се фокусират върху така наречените ползи от флуорида да се замислят, че той може да е и вреден.

Лин Мактагарт

Източник: What Doctors Don’t Tell You, Fluoride: the dumbing-down effect, 7 October 12

Снимка: www.santacruzwaves.com

Важно

Очаквайте още полезни статии за това как да поддържаме здравето си, как да не остаряваме и как да се предпазваме от болестите.

Нямаме нищо против материалите в сайта „Здрави всеки ден” да бъдат публикувани на други места, стига да са в същия вид и в публикациите да се дава линк към нашия сайт.

Здрави всеки ден


Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *