100 доказателства показват, че глобалното затопляне е измама

Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

polar-bear-7b21899e1e16add8da7d0db2072fea95c4c650b8

Ако е истина, че идеята за Глобалното затопляне е измислена за икономически причини, добра теория би било, че тя е създадена, за да накара страните в света да изискват глобална данъчна система, според която хората и корпорациите трябва да заплащат за въглеродни „кредити“. След като ни събират данъци за всичко останало, защо да не ни взимат данък и за въздуха, който дишаме?

Ето ги 100-те причини, посочени в досие, издадено от Европейската фондация, за това защо изменението на климата може да не е причинено от хората:

1) Няма „никакво реално научно доказателство” за това че затоплянето в момента е причинено от повишаването на парниковите газове от човешка дейност.

2) Причинените от човека емисии на въглероден двуокис през цялата история на човечеството представляват по малко от 0.00022 процента от общите, естествено емитирани от мантията на Земята емисии по време на геоложката история.

3) По-топлите периоди в историята на Земята са се появили около 800 години преди повишаването в нивата на CO2.

4) След Втората световна война имаше огромно повишение в отчетените емисии на CO2, но глобалните температури падаха в продължение на четири десетилетия след 1940 година.

5) През цялата история на Земята, температурите често са били по-топли от днешните, а нивата на CO2 често са били по-високи – повече от десет пъти по-високи.

6) Значителни изменения в климата се случват непрекъснато през цялото геоложко време.

7) Повишението с 0.7 градуса C на средните глобални температури през последните сто години напълно отговаря на добре установените, дългосрочни, естествени тенденции в климата.

8) Теорията на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) се оформя от само 60 учени и благосклонни рецензенти, не от 4000-те хиляди, които обикновено биват цитирани.

9) Изтеклите и-мейли на британски климатолози – в скандал, известен като „Климатгейт” – показват, че той е бил манипулиран, за да преувеличи глобалното затопляне.

10) Големи по обем научни изследвания показват, че слънцето е отговорно за по-голямата част от промените в климата през последните сто години.

11) Политиците и активистите твърдят, че покачващите се морски нива са пряка причина за глобално затопляне, но нивата на моретата се покачват постоянно от последния ледников период преди 10000 година насам.

12) Филип Скот, заслужил професор по биогеография в Училището по ориенталски и африкански проучвания в Лондон казва, че промените в климата са твърде сложни, за да са причинени от само един фактор, било то CO2 или облаци

13) Питър Лили, депутат, каза миналия месец, че „по-малко хора във Великобритания, отколкото в която и да било друга страна, вярват във важността на глобалното затопляне. Това е въпреки факта, че нашето правителство и политическата ни класа—най-вече—са по-отдадени на него от съответните правителства/политическа класа в която и да било друга страна в света”.

14) В тона на риториката за глобалното затопляне, вятърните ферми ще направят много малко или нищо за снижаването на емисиите на CO2

15) Професор Плимър, професор по геология и науки за Земята в Университета на Аделаида отбеляза, че идеята за вземането на един единствен газ в атмосферата и нарочването му и признаването му за виновен за цялата отговорност за изменението на климата е „нелепост”

16) Астрофизикът и геофизик от Харвард, Уили Суун казва, че е разочарован и объркан от повърхностната наука във вестниците, която подкрепя твърдението, че Земята е изправена пред климатична криза поради глобалното затопляне.

17) Науката за това какво определя температурата на Земята всъщност е далеч от уточнена или разбрана.

18) Въпреки притесненията на активистите за нивата на CO2, CO2 е незначителен парников газ за разлика от водната пара, която се свързва с притесненията за климата и която ние дори не можем да се правим, че контролираме

19) Петиция на учени, опитващи се да кажат на света, че политическото и медийно представяне на глобалното затопляне е погрешно бе внесена в Апелационния съд в Хайделберг през 1992 година. Днес са събрани повече от 4000 подписа, включително на 72-ма нобелови лауреати, от 106 страни.

20) Твърди се, че средната глобална температура се е повишила с опасна скорост през 20-ти век, но сегашният темп на повишение на средната глобална температура е между 1 и 2 градуса С на век – или в рамките на естествените темпове

21) Професор Збигнев Жаворовски, председател на Научния съвет на Централната лаборатория по радиологична защита във Варшава, Полша казва, че температурата на Земята повече се влияе от покритието на облаците и от водната пара, отколкото от концентрацията на CO2 в атмосферата.

22) Има сериозни доказателства от слънчевите изследвания, които показват, че сегашното състояние на термпературата на Земята ще бъде последвано от захлаждане на климата през следващите няколко десетилетия

23) Мит е че отдръпващите се ледници са доказателство за затопляне, понеже ледниците се свиват и нарастват в продължение на много векове

24) Неистина е, че полюсите на Земята се затоплят, понеже това е естествено изменение и докато Западна Арктика може да се затопля донякъде, ние също така сме свидетели на това, че Източна Арктика и Гренландия се застудяват

25) IPCC твърди, че причинените от климата последици за биоразнообразието са значителни и от ключово значение”, но тези твърдения просто не са подкрепени от научни излседвания

26) Заплахата налагана от IPCC от изменението на климата за световните видове е безсмислена, понеже дивите видове са на поне един милион години, което означава, че всички те са преминали през стотици климатични цикли

27) Изследванията силно се противопоставят на твърденията, че причиненото от CO2 глобално затопляне ще причини катастрофален разпад на Гренландия и на Антарктическите ледени пластове.

28) Въпреки притесненията на активистите относно нивата на CO2, повишаващите се нива на CO2 са най-добрата ни надежда за повишаване на реколтите за изхранването на непрекъснато увеличаващото се население

29) Най-голямото климатично изменение, което Земята някога е преживявала се е случило преди около 700 милиона години

30) Лекото повишение на температурата, което се наблюдава след 1900 година напълно съответства на добре установените дългосрочни естествени климатични цикли

31) Въпреки притесненията на активистите относно нивата на CO2, повишаващите се нива на CO2 от някои така наречени парнкови газове може би допринасят за по-високите нива на кислород и за глобално захлаждане, не затопляне

32) Точни сателитни, от балони и от планински върхове наблюдения, проведени през последните три десетилетия не показват никакви значителни промени в дългосрочната норма на повишаване на глобалните температури

33) Днешната концентрация на CO2 от около 385 ppm е много ниска в сравнение с тази през по-голямата част от историята на Земята – ние всъщност живеем в атмосфера с недостиг на въглерод

34) Мит е че CO2 е най-често срещаният парников газ, защото парниковите газове образуват около 3% от атмосферата като обем, а CO2 представлява около 0.037% от атмосферата

35) Мит е че компютърни модели доказват, че повишенията в CO2 ще причинят значително глобално затопляне, защото компютърни модели могат да се изготвят така, че да „доказват” всичко

36) Няма никакви научни или статистически доказателства, че глобалното затопляне ще причини повече бури и други метеорологични крайности

37) Изявление, изтрито от доклад на ООН през 1996 година посочваше, че „нито едно от цитираните по-горе изследвания не показва ясни доказателства, че можем да припишем наблюдаваните изменения на климата на повишаването на парниковите газове”

38) Светът се „затопли” с 0.07 +/- 0.07 грауса C от 1999 до 2008 година, а не с очакваните от IPCC 0.20 градуса C

39) Междуправителствената експертна група по изменението на климата казва „вероятно е бъдещите тропически циклони (тайфуни и урагани) да станат по-силни”, но всъщност няма никакво повишение в силата или честотата на тропическите циклони глобално

40) Повишаващите се нива на CO2 в атмосферата могат да бъдат представени не само като имащи нищожно въздействие върху многото екосистеми на Земята, но в някои случаи и като положителна помощ за много организми

41) Изследователите, които сравняват и съпоставят въздействието на климатичните промени върху цивилизациите откриха, че топлите периоди са полезни за човечеството,  а студените периоди са вредни за него

42) Метеорологичната служба (на Великобритания) потвърждава, че сме в най-горещото десетилетие откакто се води статистика, но светът именно това трябва да очаква, след като климатът е цикличен

Прочетете още по темата: Цикли в земните недра променят климата!

43) Повишаването на нивата на CO2 усилва растежа на растенията и прави растенията по-устойчиви на суша и вредители

44) Историческото повишаване на съдържанието на CO2 във въздуха подобрява храната на хората като повишава реколтите през последните 150 години

45) Повишаването на съдържанието на CO2 във въздуха вероятно е спомогнало за удължаването на продължителността на човешкия живот от началото на Индустриалната революция насам

46) IPCC твърди необосновано, че „изменението на климата в момента допринася за глобалния товар от заболявания и преждевременна смърт”, но данните показват, че по-високите температури и повишаващите се нива на CO2 са помогнали на населението на света

47) През май 2004 година Руската академия на науките публикува доклад със заключение, че Протокола от Киото изобщо не е научно обоснован.

48) Скандалът „Климатгейт” сочеше към скъпа публична кампания на дезинформация и очерняне на учени, които се противопоставяха на мнението, че именно емисиите на CO2 причиняват изменението на климата

49) Ръководителят на британската неправителствена организация за изменението на климата прогнозира, че домакинствата ще трябва да харчат до 15000 лири стерлинги за пълното преобразяване на енергийната ефективност, ако правителството постигне амбициозните си цели за намаляване на въглеродните емисии.

50) Малко вероятно е вятърната енергия да е отговорът на енергийните ни нужди. Секторът на вятърната енергия твърди, че „няма преки субсидии”, но той включва обща субсидия от цели 60 паунда на MWh, която се плаща директно от потребителите на електричество. Този товар ще расте съобразно опитите за постигане на целите за вятърната енергия според скорошен доклад на OFGEM.

51) Вятърните ферми не са ефективен начин за производство на енергия. Британската асоциация за вятърна енергия (BWEA) приема, че е необходимо резервно захранване в размер на 75 процента.

52) Глобалните температури са под долния праг на предвижданията на IPCC, а не „в горната граница на прогнозите на IPCC”

53) Алармиращите за опасностите за климата повдигнаха проблема за киселинността на океаните, но Том Сигълстад от Университета на Осло в Норвегия и други учени отбелязват, че съставът на океанската вода – включително на CO2, калций и вода – може да действа като буфер за киселинността на океаните.

54) Компютърните модели за причиненото от хората глобално затопляне на Междуправителствената експертна група по изменението на климата към ООН предсказват възникване на „гореща точка” в горната тропосфера над тропиците. Бившият изследовател в австралийското Министерство за изменението на климата Дейвид Еванс каза, че няма никакви доказателства за такава гореща точка

55) Аргументът, че изменението на климата е резултат от глобалното затопляне, причинено от човешка дейност е аргумент на привържениците на теорията за плоската Земя.

56) Начинът, по който американският президент Барак Обама заобиколи Конгреса, за да нареди намаляване на емисиите, показва колко недемократичен и нерационален е станал целия международен процес на вземане на решения по отношение на определянето на целевите емисии.

57) Уилиям Кининмант, бивш шеф на Националния център по климата и консултант на Световната метеорологична организация, писа „вероятният размер на повишение на глобалната температура от удвояването на CO2 е по-малък от 1градус C. Такова затопляне е съвсем в рамките на промените през последните 10000 години и е незначително в контекста на ледниковите цикли през последните един милион години, когато Земята в повечето време е била много студена и покрита с обширни ледени пластове”.

58) Канада показа, че световните цели, извлечени от съществуващите задължения по Протокола от Киото винаги са били нереалистични и не са действали за страната.

59) При откриването на Копенхагенската среща на върха, депутатът Дейвид Дейвис каза за предишните срещи на върха за климата, в Рио де Жанейро през 1992 и в Киото през 1997 година, че много (страни) са обещавали по-големи намаления, но това „не се случи”, и въпреки това ние продължаваме в същия дух.

60) Политиката на Великобритания за околната среда има дългосрочна цена от около 55 милиарда лири стерлинги, преди да се вземе под внимание въздействието й върху икономическия растеж.

61) Експертната група на ООН за изменението на климата предупреди, че хималайските ледници могат да се разтопят до една пета от сегашните си нива до 2035 година. Джей Греъм Когли, професор в Университета Онтарио Трент твърди, че за това невярно твърдение авторите от ООН са взели дата от по-предишен доклад, която е сбъркана с повече от 300 години.

62) Съобразно съществуващите задължения по Протокола от Киото, ЕС се е опитал да твърди, че е постигнал успех, докато всъщност е повишил емисиите с 13 процента според Лорд Лосън. Освен това, ЕС следва тази схема като купува „компенсации” от страни като Китай, като им плаща милиарди долари, за да унищожават замърсители на атмосферата, като CFC-23, които бяха произведени чисто и просто, за да бъдат унищожени.

63) Твърди се, че средната глобална температура е оставала относително непроменена във времето преди Индустриалната революция, но рязко се е повишила от 1900 година насам и ще се увеличи с още няколко градуса през следващите 100 години, според изследователя от Университета Пен стейт Майкъл Ман. Няма убедителни емпирични доказателства, че в миналото климатът не се е променял, нито че промените на средната глобална температура през 20-ти век са били необичайни или неестествени.

Прочетете още по темата: Смъртта на един мит: Данните за глобалното затопляне фалшифицирани

64) Майкъл Ман от Университета Пен стейт всъщност показа, че Топлият период през Средните векове и Малката ледникова епоха наистина са съществували, което контрастира с по-ранния му труд, довел на бял свят „графиката за хокейния стик”, която показва постоянна температура през последните около хиляда години, последвана от скорошно драматично покачване на температурите.

65) Сегашният глобален подход към изменението на климата, в който основни индустриализирани страни договарят безсмислени цели за своите емисии на CO2 към определена дата, както беше съобразно Киото системата, е много скъп.

66) Скандалът Климатгейт разкри, че членовете на научния екип са си пращали един на друг и-мейли, използвайки „трик” с цел прикриване на „спад” в температурите при прегледа на историята на температурата на Земята.

67) Глобалните температури не са се повишили по какъвто и да било значим за статистиката начин от 15 години и всъщност са падали в продължение на девет години. Скандалът Климатгейт разкри, че научният екип е изразил тревога от факта, че глобалното затопляне противоречи на техните предвиждания и признал неспособността си да обясни, че това е било „пародия”.

68) IPCC прогнозира, че по-топлото време на планетата ще доведе до по-екстремно време, включително до суша, наводнения, бури, сняг и опустошителни пожари. Но през последния век, през който IPCC твърди, че светът е преживял по-бързо затопляне, отколкото през който и да било период през последните две хилядолетия, светът не преживя значително по-големи тенденции, в което и да било от тези ектремни метеорологични събития.

69) При обясняването на застоя в средната температура, който в момента изживяваме, Хадли център на Метеорологичната служба (на Великобритания) направи поредица от компютърни прогнози за климата и откри, че в много от компютърните тестове има периоди на застой, дълги по цяло десетилетие, но нито един не е продължил 15 години – така че те очакват, че глобалното затопляне ще се възобнови бързо.

70) Ричърд Линдзен, професор по атмосферни науки в Масачузетския технологичен институт писа: „Идеята за статичен, непроменящ се климат е чужда на историята на Земята или на която и да било друга планета с течна обвивка. Такава истерия (относно глобалното затопляне) просто показва научната неграмотност на по-голямата част от обществото, податливостта на обществото да заменя истината с повтаряемост”.

71) Независимо от статута на Протокола от Киото 1997 година на флаг в борбата срещу изменението на климата, той беше провал.

72) Първата фаза на Схемата за поощрение за намаляване на емисиите (ETS) на ЕС, която протече от 2005 до 2007 година беше провал. Огромните пренасочвания на разрешителни за замърсяване доведоха до срив в цените на въглерода от €33 до само €0.20 на тон, което означава, че системата изобщо не съкрати емисиите.

73) Търговската схема на ЕС за контролиране на въглеродните емисии се провали напълно и в действителност позволява на европейските предприятия да се измъкват от намаляването на емисиите си у дома чрез замени, което означава, че плащат за намаления, които да се правят в чужбина вместо това.

74) Към днешна дата въглеродните пазари, регулирани от системата за „съкращения на емисиите и поощрения за предприятята, които го правят” не направиха почти нищо за снижаването на емисиите.

75) В Съединените щати тази система е подход, предназначен да контролира въглеродните емисии и ще наложи огромни разходи на американските граждани посредством въглероден данък върху всички стоки и услуги, произвеждани в Съединените щати. Средно семейство от четири члена може да очаква да плаща допълнително по $1700 или £1,043, повече всяка година. Предвижда се, че Съединените щати ще загубят повече от 2 милиона работни места в резултат на схемите за стимулиране ограничаването на въглеродните емисии и поощрение на предприятията, които го правят.

76) Д-р Рой Спенсър, главен учен изследовател в Университета на Алабама в Хантсвил посочва, че от 21 модели на климата, следени от IPCC, разликите в затоплянето, показани в тези модели са най-вече резултат от различната сила на положителната обратна връзка за облаците – и че повишаването на CO2 е незначително, за да обясни средното-глобално затопляне през последните 50 до 100 години.

77) Защо трябва политиците да посвещават оскъдните ни ресурси в глобално конкурентен свят на погрешен и зле дефиниран проблем, след като в същото време игнорират реалните проблеми пред които е изправена цялата планета като бедност, глад, заболявания или тероризъм.

78) Правилен анализ на данните за ледената покривка от последните 650000 години показва, че повишения в температурата е имало и преди и то в продължение на стотици години, без да са били резултат от повишения на CO2.

79) След като причината за глобалното затопляне е най-вече естествена, то тогава всъщност ние можем да направим много малко по въпроса. (Ние все още не сме способни да контролираме слънцето).

80) Значителен брой от експертната група от 2500 климатолози в Международната експертна група по изменението на климата на ООН, които излязоха с изявление за научно единодушие по отношение на изменението на климата и на причиненото от човека глобално затопляне, бе установено, че имат сериозни опасения.

81) Метеорологичната служба на Великобритания бе принудена тази година да изследва отново данните за температурата за период от 160 години след като призна, че вярата на обществеността в науката, свързана с причиненото от човека глобално затопляне е разклатена от разкритията относно тези данни.

82) Политици и активисти настояват за подновяеми енергийни източници като вятърни турбини, използвайки риториката за изменението на климата, но в основни линии става дума за пари – съобразно системата за Подновяемите задължения. Повечето от парите се плащат от потребителите чрез сметките им за ток. Сумата възлиза на 1 милиард лири стерлинги на година.

83) Скандалът Климатгейт разкри, че научен екип е фалшифицирал собствените си данни, за да скрие несъответствия и грешки.

84) Скандалът Климатгейт разкри, че научен екип е водил кампания за уволняването на ерудиран редактор на списание, само защото той не е споделял тяхната готовност да принизяват науката по политически причини.

85) Основните данни за ледената обвивка ясно показват, че температурите се променят векове преди да се промени концентрацията на CO2 в атмосферата. Ето защо изглежда има малко доказателства да се настоява, че промените в концентрациите на CO2 са причината за промяната на температурите и климата в миналото.

86) Няма експериментално потвърдени процеси, които да обясняват как концентрациите на CO2 могат да паднат в няколко века без падането на температурите – всъщност, именно променящите се температури причиняват промени в концентрациите на CO2, което съответства на експериментите, които показват, че CO2 е газът в атмосферата, който най-лесно се усвоява от водата.

87) Стратегията за подновяемата енергия на правителството съдържа силно повишение в генерирането на електричество от вятърна енергия, струваща по около 4 милиарда лири стерлинги на година за следващите двадесет години. Ползите ще са само £4 до £5 милиарда общо (не на година). Така че разходите ще са по-големи от ползите варирайки между единадесет и седемнадесет пъти.

88) Макар че нивата на CO2 наистина са се променили поради различни причини, човешки и други, точно както това е ставало в исторически план, съдържанието на CO2 в атмосферата се е повишило от началото на Индустриалната революция, и темпът на растеж е вече постоянен през последните 25 години.

89) Мит е че CO2 е замърсител, защото азотът формира 80% от нашата атмосфера, а и човешките същества не биха могли да живеят в 100% азот: CO2 не е повече замърсител, отколкото е азотът, а CO2 е от особено важно значение за живота.

90) Политици и активисти по климата имат претенции относно покачващите се нива на морето, но някои членове на IPCC избраха да измерват район в Хонг Конг, който потъва. Те използваха рекордното отчитане от 2.3 мм на покачване на морското ниво на година.

91) Приетата статистика за глобални средни температури, използвана от Междуправителствената експертна група по изменението на климата показава, че от 1998 година насам няма наземно затопляне.

92) Ако включим непарниковите въздействия, като течението Ел ниньо и избухването на големи вулкани, сателитно базираните измервания на темпрературата по-ниско в атмосферата показват малко, ако изобщо някакво, глобално затопляне от 1979 година насам, период, през който атмосферният CO2 се е повишил с 55 ppm (17 процента).

93) Американският президент Барак Обама обеща тържествено да намали емисиите към 2050 до онези от 1910 година, когато американците са били 92 милиона. През 2050 година американците ще са 420 милиона, така че обещанието на Обама означава, че емисиите на глава от населението ще са приблизително такива, каквито са били през 1875 година. Това просто няма да се случи.

94) Европейският съюз вече се съгласи да намали емисиите с 20 процента към 2020 година в сравнение с нивата от 1990 година, и е готов да повиши целта до 30 процента. Обаче, тези цели са непостижими и ЕС вече силно се провали със своята Търговска схема за емисиите (ETS), понеже емисиите на ЕС в действителност се покачиха с 0.8 процента от 2005 до 2006 година и се знае, че са далеч над целта, определена в Киото.

95) Австралия заяви, че иска да намали парниковите емисии с до 25 процента под нивата от 2000 година към 2020 година, но обещанията бяха така непопулярни, че Сенатът на страната гласува срещу Проектозакона за въглерода, а лидерът на опозиционната партия сега е изтикан от скептик по изменението на климата.

96) Канада планира да намали емисиите с 20 процента в сравнение с нивата от 2006 към 2020 година, което ще представлява приблизително 3 процентно намаление от нивата през 1990 година, но в същото време защищава емисиите от катранените си пясъци в Албърта, а те са едни от най-високите на глава от населението в света.

97) Индия планира да намали съотношението емисии-производство с 20-25 процента в сравнение с нивата от 2005 година към 2020 година, но всички държавни служители настояват, че след като Индия трябва да расте, за се развива и да облекчава бедността, тя трябва да отделя емисии, защото икономиката се основава на въглерода.

98) Лайпцигската декларация през 1996 година бе подписана от 110 учени, които казаха: „Ние – наред с много от съгражданите си – сме загрижени относно конференцията за подписване на договор за климата, планирана в Киото, Япония през декември 1997” и „на база на всичките налични ни доказателства, ние не можем да се съгласим с политически инспирираното мнение на света, което предвижда климатични катастрофи и изисква прибързани действия”.

99) Орегонският проект-петиция в САЩ казва „Ние подтикваме правителството на Съединените щати да отхвърли споразумението за глобалното затопляне, написано в Киото, Япония през декември 1997 година, както и всички подобни предложения. Предлаганите ограничения на парниковите газове биха увредили околната среда, забавили напредъка на науката и технологиите и увредили здравето и благосъстоянието на човечеството. Няма никакви убедителни доказателства, че произвежданите от хората CO2, метан или други парникови газове, причиняват или ще причинят в близко бъдеще катастрофично затопляне на атмосферата на Земята и разстройване на климата на Земята”.

100) Доклад на Неправителствената международна експертна група по изменението на климата заключава „Не откриваме никаква подкрепа за твърдението на IPCC, че наблюденията на климата през двадесети век са или безпрецедентни или предоставят доказателства за антропогенен ефект върху климата”.

 

Източник:

https://www.endalldisease.com/100-reasons-why-global-warming-is-a-fraud-for-global-taxation/

Снимка: www.answers.com

Ако статията ви харесва, молим ви да я споделите. Някъде някой може да се нуждае именно от тази информация. 

Авторски права и ограничения свързани с тях

zdravivsekiden.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на zdravivsekiden.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

zdravivsekiden.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между zdravivsekiden.com и лицето, публикуващо информацията.

Здрави всеки ден

Реклама


Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *