Убиването на шест милиарда души се нарича „наука за климата”

Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Говорител на Ватикана и губернаторът на Калифорния пропагандират масова депопулация… говорят за „Планетарен съд” и премахване на 6 милиарда души съобразно нова „Конституция на Земята” и „Световно правителство”, 15 юни 2015 г.

kill off 90 percent

(NaturalNews) Поддръжниците на депопулацията (обезлюдяването) са в крачка отново, усилено лансирайки елиминирането на шест милиарда души от населението на планетата Земя с цел свалянето на броя му до натрапваната цифра за „устойчив капацитет за изхранване от един милиард”.

Но този път дневният ред за депопулацията може да се окаже систематизиран от Папата. Професор Джон Шелнхюбер е избран за говорител на Папата относно издаването на папски документ за изменението на климата. Това е професорът, който по-рано каза, че на планетата има свръхнаселение от поне шест милиарда души. Сега Папата му дава платформа, която много хора очакват, че ще доведе до официална декларация на Църквата в подкрепа на радикалното намаляване на населението в името на „науката за климата”.

„Документ, наречен енциклика се очаква на 18 юни във Ватикана”, съобщава сайтът Breitbart.com. „Може би с изключение на енцикликата за контрацептивите от 1968 година, няма друг документ на Ватикана, който да се посреща с такова очакване”.

Нов Планетарен съд, който да има власт над всички народи… един кръг, който да ги управлява всичките

Шелнхюбер си мечтае за „Планетарен съд”, направляван от нова „Конституция на Земята”, която ще има власт над всяка държава и правителство на планетата. Както обяснява думите си в този документ в сайта HumansAndNature.org, той приветства всемогъщо, фокусирано върху климата, световно правителство, което ще властва над планетата… реална „научна диктатура” на базата на „науката”, такава каквато поддръжниците на изменението на климата ще успяват да скалъпват всяка година.

Както казва Шелнхюбер:

Позволете ми да завърша тази кратка статия с мечта за онези ключови институции, които биха осъществили усъвършенствана – и следователно по-подходяща – версия на идеята за конвенционално „световно правителство”. Глобалната демокрация може да се организира около три основни дейности, а именно (i) Конституция на Земята; (ii) Глобален съвет; и (iii) Планетарен съд. Не мога да обсъждам тези институции тук в подробности, но бих искал да отбележа поне, че:

Конституцията на Земята ще има върховенство над Хартата на ООН и ще определя онези първостепенни принципи, насочващи човечеството в неговото търсене на свобода, достойнство, безопасност и устойчивост;

– Глобалният съвет ще е събрание на индивиди, избрани пряко от всички хора на Земята, като избираемостта не би следвало да се ограничава от географски, религиозни или културни квоти; и

– Планетарният съд ще е транснационално юридическо лице, отворено за жалби от всеки, особено по отношение на нарушенията на Конституцията на Земята.

Шелнхюбер, с други думи вярва, че ново световно правителство може да създаде „свобода” за човечеството като му диктува посредством нов Планетарен съд, ръководен от Конституцията на Земята, която несъмнено ще започва с декларирането, че планетата може да изхранва само един милиард души. Останалите шест милиарда или там някъде ще трябва просто да изчезнат. Така че вместо Закон за правата, тази нова Конституция на Земята ще е основана върху Закон за смъртта и върху световно правителство, което може да нареди унищожаването на милиарди човешки същества с цел да се „спаси климата”.

„В безпрецедентна енциклика по въпроса за околната среда, първосвещеника се очаква да твърди, че използването на ресурсите на планетата от човечеството е преминало естествените граници на Земята”, съобщава вестник The Guardian… „Светът е изправен пред унищожение, ако не се случи революция в сърцата и умовете”.

Вестник The Guardian продължава със съобщението:

Папата „цели промяна в сърцето. Онова, което ще ни спаси не са технологиите или науката. Онова, което ще ни спаси е моралната трансформация на обществото ни”, казва кармелитският отец Едуардо Агоста Скарел, учен климатолог, който преподава в Папския католически университет на Аржентина в Буенос Айрес. 

Губернаторът на Калифорния се притеснява, че има твърде много хора

Интересното е, че калифорнийският губернатор Джери Браун приветства такъв дневен ред за депопулация, организиран от ново световно правителство. Той наскоро писа в туйтър за това, че в Калифорния има твърде много хора, казвайки „В даден момент, колко души можем да подслоним”? Губернатор Браун продължава, казвайки, че промяната на климата е причината сегашната суша да е много по-лоша от всичко преживяно от щата в миналото.

Очевидно в Калифорния има твърде много хора, казва губернатор Браун, а това означава, че Калифорния се нуждае да бъде умишлено обезлюдена.

По този начин, Папата и Джери Браун се присъединяват към усилията на адвокати на обезлюдяването като Бил Гейтс, по чиито думи ваксините могат да помогнат за намаляването на световното население с 10 до 15 процента.

В потвърждение на това твърдение, наскоро бе открито, че ваксините, направени на млади жени са били нарочно гарнирани със стерилизиращи химикали, според Кенийската асоциация на католическите лекари (according to the Kenya Catholic Doctors Association), организация, подкрепяща ваксините и финансирана отчасти от UNICEF.

По същия начин, шокиращите 75% от децата, на които направиха ваксини в малък град в Мексико се оказаха или в болницата или починаха след скорошно ваксиниране, което много хора спекулират, че може да е част от проведен тест за обезлюдяване.

Бърза депопулация срещу бавна депопулация

Понеже ВИЕ сте една от целите на глобална депопулация, може би ще искате да повишите информираността си за това как може да бъде постигната тя. Когато става дума за депопулация, глобалистите обсъждат два подхода:

БАВНА ДЕПОПУЛАЦИЯ: Този метод се фокусира върху прикрита стерилизация с помощта на ваксини, безплатни противозачатъчни средства и „социални услуги” за обучение, които се опитват да убеждават жените да раждат по-малко деца. Идеята е да се остави сегашното население от 7 милиарда души бавно да измира, докато раждаемостта пада, причинявайки общо свиване на населението след време. Можете да наречете това „не-насилствен” начин за постепенно намаляване на населението във времето. С други думи, никой не трябва да умира преждевременно, за да бъде осъществено това.

БЪРЗА ДЕПОПУЛАЦИЯ:  Този метод включва стратегии за бързо избиване, които в основни линии да убият милиарди хора като вината се хвърля на нещо друго. Най-вероятните кандидати включват пръскане с аерозолно биологично оръжие (Ebola 2.0?), добавяне на агресивни ракови вируси във ваксините (вижте информация по въпроса тук: Ваксините на Merck съдържат ракообразуващи вируси, признава техен създател), глобална ядрена война, умишлено пускане в продажба на оръжия с електромагнитен пулс, които унищожават енергийната мрежа и така нататък. Това са очевидно по-нечестивите, подмолни мерки за депопулация и те очевидно ще включват глобално убийство в голям мащаб.

Методите за „бавна депопулация” се изпробват от седемдесетте години на миналия век. Досега те не са подействали. С продължаването на нарастването на световното население, брокерите на световната власт сега изглежда експериментират с подходите за „бърза депопулация”, за да постигнат целта си да елиминират шест милиарда души на планетата.

Умишлена депопулация срещу неволна депопулация

В настоящата дискусия изниква друго измерение, свързано с разграничаването между „умишлената” и „неволната” депопулация.

Умишлената депопулация, разбира се, е залегнала в действията по политиките, насочени пряко и измеримо към намаляването на броя на хората на планетата.

Неволната депопулация е онова, което се случва при бедствия, когато системите, отговорни за доброто функциониране на съвременната цивилизация внезапно се сринат: отказ на електрическата мрежа, например, или излязло извън контрол генетично замърсяване на реколтата, което води до глобален глад. Учените, занимаващи се с промените в климата настояват, че освобождаването на въглероден двуокис в атмосферата някак ще причини катастрофичен срив в обществото, водейки до смъртта на милиони или милиарди хора.

Съответно, глобалистите смятат себе си за съпричастни с човечеството като призовават към умишлена депопулация, с която да се предотврати катастрофичната, неволна депопулация (т.е. глобалното измиране след катастрофален срив на глобалната екосистема). По този начин те оправдават скритите програми за стерилизация с ваксини, например, или приказките за елиминирането на шест милиарда души на планетата. С други думи, когато ви убиват наред с шест милиарда ваши братя и сестри, просто помнете, че в ума си глобалистите ОБИЧАТ живота и защитават екосистемата!

Но как точно се справя човек с елиминирането на шест милиарда души, ако е глобалист, проповядващ масово убийство в името на науката за климата?

Как се убиват шест милиарда души? Дванайсет маймуни!

Убиването на един човек се нарича убийство. Убиването на шест милиарда души се нарича „наука за климата”. Но как точно може да се направи това?

По-лесно е отколкото си мислите. Както е описано във филма Дванайсет маймуни, необходимо е само пускането на превърнат в оръжие генетично модифициран вирус на някое голямо летище, без значение къде по света. (Не казвам, че това е истина, защото беше описано във филм. Това би било абсурдно. По-скоро в този случай филмът описва действителността за това колко лесно може да се разпространи био-оръжие от някой с намерението да се унищожи човешката цивилизация във вида, в който я познаваме днес.)

Оттук следва, че вирусът ще се размножи и разпространи в целия свят, причинявайки смърт и обезлюдяване като едновременно с това ще даде власт на световните правителства да контролират населението в страните си посредством медицинско-полицейски държавни средства като налагане на карантини, ограничения за пътуване, насилствени имунизации, медицински пунктове по магистралите и така нататък. (Това е перфектният модел на полицейска държава, ако се замисли човек, и дава на правителствата оправданието да поставят в телата на всеки човек чип за радиочестотна идентификация за медицинско проследяване под угрозата да бъде застрелян. Хайде, откачалки, падащи си по контрола, знаете колко ви възбужда мисълта за поставяне на микрочипове в телата на населението! Толкова е ЗАБАВНО!)

Военните в САЩ вече притежават биологически оръжия, които биха могли да убият един милиард или повече души

Неоспорим факт е, че военните в САЩ отдавна създадоха и тестваха такива вирусни био-оръжия, които потенциално да използват като оръжия във война. (Вече писах за предаването по въздуха на Ебола, което излезе извън контрол в изследователски институт на американската армия през 1990 година и изби цяла сграда пълна с маймуни преди сградата да бъде неутрализирана със стерилизиращи химикали.)

Макар че международните договори твърдят, че подобни изследвания вече са преустановени, само глупак би повярвал, че такива кухи обещания някога се спазват. Всъщност, изследванията са просто приведени под скрит статут и продължават да действат по каналния ред, финансирани от „черни каси”. Днес правителството на Съединените щати притежава вирусни щамове, които могат да намалят с една десета човечеството за по-малко от година… и те могат „неволно-нарочно” да бъдат пуснати навсякъде по планетата незабелязано.

Разбира се, ако ще пускате смъртоносен вирус за драстичното намаляване на човечеството с една десета (например, чрез убиване на 1 на всеки 10 души, което между другото не означава „изтребване”), първо ще се уверите, че всичките ви елитни, глобалистки приятелчета са били ваксинирани срещу вируса. Естествено, тези ваксини ще се произвеждат без да съдържат живака, алуминия, формалдехида и МСГ-то, съдържащи се във ваксините, правени на широката общественост, което следователно ще ги направи значително по-безопасни. Центърът за контрол на заболяванията (ЦКЗ), разбира се, ще остане напълно безмълвен за тази пандемия, точно както запази абсолютно мълчание относно признанието на техния учен д-р Уилям Томсън, който публично призна, че е участвал в научна измама в ЦКЗ за скриване на връзките между ваксините и аутизма при афро-американците.

Население ще бъде оставено да се справя както може. И в този сценарий познайте кой ще е най-вероятно да оцелее? Хората, които използват лечебни билки и имуностимулиращи суперхрани. Хората, погубени от военизирания вирус за контрол на населението ще са най-вече по-възрастните, хората с имунна супресия и недохранените.

Това може да са именно хората, които новият „Планетарен съд” на световното правителство иска да елиминира първо на първо, спасявайки годните работници, които плащат конфискационни данъци на правителствата и произвеждат стоки, които могат да се използват от глобалистките корпорации.

Така че аз сега задавам отново въпроса на Папата, професор Джон Шелнхюбер, Бил Гейтс, Тед Търнър и на другите фанатици на депопулацията: Как точно планирате да елиминирате шест милиарда души от населението на тази планета?

Истински смехотворната част във всичко това е, че световните маси вече са с така тотално промити мозъци от пропагандата за климата, че ако им наредяхте доброволно да се явят в „екологични камери за евтаназия”, за да спасят планетата като се самоубият, те биха се струпали на тълпи да изпълнят заръката! Леле, ще си купуват и билети, ако трябва!

Интересното е, че може да не е лоша идея да се създаде глобална Дарвинова награда и да се поканят най-идиотските, послушни стада овце в света доброволно да излязат от човешкия генофонд в своеобразно съвременно масово жертвоприношение на богинята майка. Ацтеките го направиха, и се получи чудесно! (Просто попитайте всички все още живи ацтеки.) Какво би могло да се обърка за бога?

Майк Адамс

Източник:

http://www.naturalnews.com/050075_Vatican_climate_science_world_depopulation.html
Снимка: www.topworldheadlines.com

Ако статията ви харесва, молим ви да я споделите. Някъде някой може да се нуждае именно от тази информация. 

Авторски права и ограничения свързани с тях

zdravivsekiden.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на zdravivsekiden.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

zdravivsekiden.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между zdravivsekiden.com и лицето, публикуващо информацията.

Здрави всеки ден


Харесайте статията ако Ви е била полезна за да достигне до повече хора

Реклама

a

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *