Стефи Коен

Майски импресии

Сутрин                                                          Вечер съм повелителката на полята,                 съм повелителката на звездите, на...