CBD

ИСТИНСКАТА НАУКА за въглеродния двуокис: Растенията използват CO2 да създават CBD, THC, куркумин и всички лечебни молекули

(Natural News) Най-важното постижение на култа към изменението на климата (досега) е да убеждава наивни